Landskabsarkitekt: Tegnestuen

Arbejdsområde

Firmaets erfaringer ligger indenfor boligbebyggelser, institutionsbyggeri, legepladser, kirkegårde, gårdrenoveringer, erhvervsbyggeri, industri, byggemodninger, byrum, torve, parker og private haver.

Idégrundlag

Firmaets intention er at indgå i udviklingen af projekterne fra starten, således at bygnings- og landskabsarkitekturen udgør en helhed og forstærker hinanden.

Samtidig vil jeg med den landskabsfaglige disciplin søge at frembringe en visionær, oplevelsesrig og stemningsfyldt arkitektur, som tager store hensyn til lokalitetens eksisterende atmosfære og ressourcer.

I udviklingen af projekterne er målet til stadighed at løse opgaverne på et teknisk og æstetisk højt niveau. Fornyelse gennem anvendelse af ny økologisk og teknisk viden ser jeg som et krav for at udvikle og skabe en inspireret og holdbar arkitektur.

Endvidere er det et mål i løsningen af enhver opgave, at anlægget designes, så den til rådighed værende økonomi holder. Konkurrencer er en naturlig del af tegnestuens arbejde og en medvirkende faktor for fornyelse og udvikling af arkitekturen.

Tegnestuens drift

Tegnestuen drives af landskabsarkitekt MAA Birgitte Henningsen som et enmandsejet firma.

Firmaet, der har eksisteret siden 1991, arbejder hovedsagligt med planlægning, skitsering og projektering af udearealer. Tegnestuens daglige arbejde foregår i et kreativt miljø – i et tegnestuefællesskab med flere andre arkitektfirmaer.

Et fast netværk af andre, mindre landskabsarkitektfirmaer benyttes i vid udstrækning til aflastning ved stor sagstilgang eller til faglig sparring generelt. Specielt skal nævnes samarbejdet med Landskabsarkitekt MAA Niels Boldt.​