Nyheder

Januar 2016

​I januar har tegnestuen færdiggjort et skitseprojekt til renovering af pladsen om Tønder Kristkirke. Der kan nu søges fondsmidler, så projektet kan blive realiseret.

Sommer 2015

Bofællesskabet Vintervej med 36 boliger, ibrugtages i sommeren 2015
Bofællesskabet er et tilbud for ældre borgere over 65 år med udviklingshæmning, eller aldersrelaterede lidelser. Bebyggelsen er placeret i Hasle i den vestlige del af Aarhus.

Bebyggelsen er placeret på en meget kuperet grund, hvilket bidrager til bebyggelsens atmosfære og variation, samtidig med at det har været en stor udfordring at gøre bebyggelsen handicapvenlig. Det primære udeopholds-areal er gårdrummet. I det meget grønne og frodige rum, risler en kilde fra de øverste terrasser til den nederste, terrænspændet er over 3 m.

Sommer 2015

​I januar har tegnestuen færdiggjort et skitseprojekt til renovering af pladsen om Tønder Kristkirke. Der kan nu søges fondsmidler, så projektet kan blive realiseret.

2015

I 2015 blev mange af tegnestuens projekter færdiggjort, her kan nævnes bofællesskabet Postensvej i Brejning, Bebyggelse på Parkvej i Odder, Anlæg på Langå kirkegård m.m. herunder vises endnu et eksempet på et projekt der stod færdig i 2015.​

2015

Men der blev også påbegyndt flere nye projekter, bl.a. Saralystparken I og III, der er 2 af ALBOASs ældre og mest stemningsfulde bebyggelser ligger i Højbjerg.

I forbindelse med kloakrenovering har det været nærliggende at få opgraderet alle belægninger efterfølgende, da disse mange stæder er fra byggeriets start i 1950erne – I løbet af 2016 færdiggøres begge bebyggelser.​